Skattely – betyder det noget for skatten?

Hvorfor i al verden er der ikke en eneste, der har påpeget, at formuer placeret i skattely ikke er ensbetydende med samme beløb i undgåede skatter.

For det første må man undersøge, om det oprindelige indskud i skattelyet er optjent sort. Det vil ofte ikke være tilfældet. En forboldspiller, der får udbetalt en stjernegage af sin klub et sted i Europa har garanteret betalt kildeskat af den.

Når han vender tilbage til Danmark, skal han selvsagt ikke betale yderligere skat. Og om han placerer den i skattely, hvad enten det er før eller efter han vender hjem, gør ikke pengene sorte, grå eller nogen som helst anden farve end hvide.

Af de danske formuer i skattely er langt den overvejende del nok optjent på den måde. Andre er direkte optjent i Danmark med betalt skat.

Atter andre er reelt sorte, og der skyldes selvsagt en skat, der ville have udgjort ca. halvdelen. Men det må være relativt beskedne beløb i årlig unddragelse.

Afkastets størrelse af en formue placeret i et skattely kan jo variere meget, men hvorfor skulle aktier og obligationer købt gennem en udenlandsk bank give større afkast end en tilsvarende formue placeret i et dansk holdingselskab, der køber aktier gennem en dansk bank.

Så afkastet er nogle få %, hvoraf Skat ville få ca. 1/4 i selskabsskat. Det vil sige, at den undgåede skat måske er 1 % af selve formuen.

I grove tal er det danske statsbudget på ca. 1.000 mia. Hvis skatter fra afkast af formuer i skattely, skulle forøge de danske skatteindbetalinger med 1 o/oo, altså 1 mia., så skulle der være placeret 100 mia. i skattely. Det er mange penge. Det svarer til henved 3 % af samtlige danskeres realkreditlån!

Det er s’gu vanskeligt at tro, at der er så mange danske penge placeret i den slags. Vi har ikke i Danmark 10.000 mennesker, der hver har 10 mio. placeret i skattely.

Så hvis der er nogen, som tror, at skattely har nogen som helst betydning for velfærdsstatens økonomi, så tager de grueligt fejl.

PS Selve spørgsmålet om pengene i skattely er sorte, og hvorfor man bruger skattely har jeg behandlet forleden i Skattely eller skattesnyd og i et opslag om mellemmændenes rolle. Her er så lidt om politikernes og pressens håndtering af sagen.

One Reply to “Skattely – betyder det noget for skatten?”

  1. Et ligeså interessant spørgsmål er, vil en strammere kurs overfor skattely, påvirke beskæftigelsen i Danmark. Man kan gå i skattely på flere måder. En er at man sender pengene af sted. En anden er at selve personen rejser, og dermed også eventuelle erhversaktiviterer.

    Kjeld Flarup

Lukket for kommentarer.