Notat om tiggerlovsforslaget – kap. 6

Forrige kapitel

Kapitel 6. Børn

Lovforslaget vil have en række konsekvenser for børn og unge, såvel de der deltager i tiggeri som for de, der blot er i en anholdts varetægt.

Den eksisterende regel om ansvar for voksne for børns betleri udnyttes ikke. Der er erfaring med, at børn som samles op af politiet, på den ene side er glade for mad, bad og rent tøj, men på den anden side ikke har nogen større trang til at meddele sig til de sociale myndigheder, ligesom de frygter enhver kontakt med deres hjemlands tilsvarende myndigheder.

En fyldestgørende indhentning af oplysninger om disse personer har ikke været mulig i løbet af den korte høringsfrist.

Næste kapitel