Notat om tiggerlovsforslaget

Notat om indgrebet mod “utryghedsskabende tiggeri”, juni 2017

”Tiggerne, Mænd og Qvinder, de bare
paa Brystet et stort, stivt Papir med
de skrevne Ord: »Jeg døer af Sult!
Forbarmelse!« De tør ikke tale, det er
dem ikke tilladt at betle, og saa glide
de som Skygger forbi.”

H. C. Andersen: Mit Livs Eventyr
(1908-udg. p 477)

Forslaget til lov om ændring af straffelovens § 197 (betleribestemmelsen) blev fremsat d. 2. juni som L215, vedtaget med en yderligere skærpelse d. 14. juni og trådte i kraft som lov nr. 753 af 19. juni 2017.

Kapitel 1: Alternative handlemuligheder
Kapitel 2: Bemærkninger om formålet med lovforslaget
Kapitel 3: Lovforslagets målgruppe
Kapitel 4: Kriminalitet forbundet med tiggere og flaskesamlere
Kapitel 5: Forslagets fortolkningsproblemer
Kapitel 6: Børn
Kapitel 7: Virkningerne ved gennemførelse af lovforslaget