Mindreårige mødre – og væmmelige mænd.

Dronning Dagmar var 12, da hun

blev Waldemar Sejrs hustru.

Der er intet som sex til at pirre den menneskelige nysgerrighed. Og det skal helst være lidt grænsesøgende.

Samtidig med den juridiske abort kører derfor en vidunderlig debat om unge gifte muslimske kvinder på asylcentre.

Sjældent har stråmænd fyldt så meget i debatten. Pludselig er al sex med piger under 18 pædofili. Og straffen skal være tårnhøj, fx som den Jeppe Kofod fik: En yderligere periode i Folketinget.

Nå, nej. Det gælder jo kun sex med muslimske piger. Danske piger er derimod så modne, at de selv frit kan vælge. Og det er i øvrigt en stor fordel med løse forhold, hvor manden ikke indgår i en forpligtende relation – altså Kofod-modellen.

Når man så for et kort øjeblik ikke pådutter sine modstandere, at de går ind for sex med småpiger i alle udgaver, så er den dominerende argumentation:

  • unge gifte muslimske kvinder /piger har ikke selv fået lov til at vælge deres partner.
  • derfor skal de heller ikke selv have lov til at vælge, om han fortsat skal være deres partner.

Det fører rent logisk til, at man må spørge:

  • Hvornår bliver unge muslimske mødre modne nok til at træffe et valg af partner?
  • Må de have one night stands med mænd?
  • Må de etablere (uægteskabeligt) samliv med (danske) mænd?

De spørgsmål hører man ikke så mange svar på.

Det er naturligvis, fordi dobbeltmoralen er tyk som røgen på et gammeldags værtshus. Og tankesættet stammer sammesteds fra.

Implicit i hele den forestillingsverden ligger også den klassiske forestilling om, at de underlødige racers mænd er besatte af et seksuelt begær efter småpiger, medens det selvsagt ligger civiliserede hvide mænd fjernt.

At den type tankegang kan gå upåtalt hen i det 21. århundrede er imponerende, og hvis nogen lider af den, og desuagtet anser sig selv for mere civiliserede end rakket, så bør de som modgift læse et af højdepunkterne i dansk litteratur, I.P.  Jacobsens indledning til Fru Marie Grubbe, hvor han over flere sider og med stadigt stigende intensitet får lysten til at bruse i årerne hos mandlige læsere. Og så kommer antiklimaksen: “Det var den 14-årige Marie Grubbe …”

Skal man så bare acceptere enhver adfærd, som udlændinge slæber med hertil?

Nej. Vi skal stå ved vore egne normer og forlange, at skik skal følges eller land flys. Udlændinge skal opfylde betingelserne for at kunne indgå ægteskab efter danske regler, men når de gør det, så må vi også respektere, at de har indgået lovligt ægteskab i udlandet.

Sagen er bare, at i Danmark vil man som altovervejende hovedregel få tilladelse til ægteskab, hvis kvinden er gravid / har født og er fyldt 15. Det kan måske undre nogen, men sådan er dansk ret for danskere – og sådan har den været i hundredevis af år.

(Der er måske heller ikke den store viden om, at man i Danmark ikke gennemfører straffesager om seksuel omgang med mindreårige, hvis pigen er fyldt 12 og manden er ikke ældre end ca. 22. Men sådan er det altså også. Og dermed er den seksuelle lavalder i praksis somme tider lavere end 15, men dog aldrig under 12.)

Man kan naturligvis også have det synspunkt, at vi skal hæve den seksuelle lavalder i Danmark. Men så hører jeg som et svagt ekko, noget der siger, at den model ikke ligefrem har haft enorm succes i USA.

Alternativt kan man opgive lidt af dobbeltmoralen.