Husk oprydningen efter taxaslaget.

Efter der blev indgået forlig om taxa-lovgivningen, så er det på tide at komme videre. Og den bedste måde at sikre freden på er, at sørge for at ingen står tilbage med en følelse af at være misbrugt.

Men lige præcis den følelse må være stærk hos den gruppe af Uber-chauffører, der har været murbrækkere for at få loven moderniseret. Lige nu er et beskedent mindretal af dem dømt for at have overtrådt den gamle taxa-lov.

Sammenlignet med så mange andre sagstyper, så har dommenes bøder ganske vist været beskedne, men derfor må de alligevel føles urimelige. Og de skal jo også betales med beskattede midler. De er ikke en driftsomkostning.

Og oveni bøderne varsler man nu tilsyneladende også sager om konfiskation og andet ubehageligt.

Der er selvsagt en gruppe af chaufførerne, som har glemt at indberette indkomsten til skat. Det må de have de sædvanlige tæv for – hvad der kan være slemt nok – men jeg tænker på dem, hvor det udelukkende er overtrædelse af taxaloven, der er tale om.

Der kan jo ikke være nogen tvivl om, at uden en aktiv indsats fra deres side, så havde vi forbrugere måttet leve med en forældet lov i mange år frem.

Derfor er der gode grunde til at få sørget for, at det mindretal af chaufførerne, der er blevet fanget af politiet, slipper for konsekvenserne af de domme. Det kan i de uafsluttede sager ske ved, at politiet måske nok kræver dem dømt, men samtidig frafalder krav om straf og konfiskation. Det har straffeloven en udtrykkelig mulighed for i usædvanlige sager.

Alternativt må man benytte den gode gamle mulighed fra matadorspillene, nemlig at benåde dem i anledning af Dronningens fødselsdag. Det er der jo ikke så længe til!

Samtlige regeringspartier ønskede en endnu mere fleksibel lov. Det som chaufførerne har gjort, ville regeringen gerne have gjort lovligt for fremtiden. Så bør partiernes ministre også kunne finde ud af at lade nåde gå for ret i den sag.

Og hvis nogen skulle tro, at dette indlæg er skrevet, fordi jeg selv har noget i klemme, så lad mig slutte med, at jeg ikke selv har brugt Uber eller kender nogen, som har kørt for det. Men som jurist bryder jeg mig ikke om uretfærdighed.

PS. Kommentarerne til dette indlæg har fået mig til at skrive lidt mere om Uber her: Dummede Uber sig.

10 Replies to “Husk oprydningen efter taxaslaget.”

 1. Du glemmer flere faktuelle ting i dit oplæg.

  Stort set ingen uber chauffører har et job og er på en eller anden form for offentlig ydelse. Ergo tæpper de staten for pengene på Samme tid som de lappet sort indtjente penge i sig.

  I Sverige var det 95 % af ubers chauffører det ikke !!!!! IKKE betalte skat Og de sidste 5 % blev opjusteret med 14 millioner kroner.

  Du glemmer også at de begår forsikringssvindel da de også her "glemmer " at fortælle st de nu kører erhvervsmæssig personbefordring.

  Som jurist virker din vinkel om benådning uvirkelig…

  Hvor meget ved du faktisk om ubers snyd og bedrag??

  Om hvordan bande miljøet i NV udnytter pakistanere og somalier til at vaske narko penge hvide på ubers platform.

  At uber selv udnytter folk af anden etnisk oprindelse og fortæller Denmark de vare skal kører læs da uber er lovligt ?!??!

  Jeg bliver straffet pr da for de forseelser jeg måtte lave og jeg har mine tilladelser, forsikringer Og skatteforhold uorden hvorfor i himmelens navn skal en fuldtids kriminel så benådes?!?!?

 2. Jeg læser at du er cand.jur, og postulerer en frifindelse for at have udført et hverv til hvilken der kræves en tilladelse. Det forekommer besynderligt, og ville vel være enestående at man straffrit i 2½ år kunne ernære sig godt ved ulovligheder, og siden skulle frifindes! Og du taler om en følelse af, at være misbrugt. Nu ville jeg så gerne vide, på hvilken måde du så finder, at de mange lovlige chauffører der har overholdt landets love, skulle undgå at kunne føle sig misbrugt. Tusindvis af chauffører, har som følge af, at illegale personer har taget deres arbejde uretmæssigt, måttet erkende betragtelige nedgange i sit indkomstgrundlag, og i en sådan grad at flere har forladt branchen, og i bedste fald nu kæmper alvorligt med økonomien. Og hvilket juridisk belæg skulle der være for ikke at straffe personer der har kørt for Uber. Uber BURDE da på hvervemøderne have indledt med at orientere eventuelle nye vognmænd om, at området var kontroversielt, og at virksomheden var anmeldt/sigtet/tiltalt for overtrædelse af landets love, og at vognførerne måtte påregne den risiko også. Dette fritager dog ikke vognmændende for ansvaret for at ukendskab ikke fritager fra strafansvar. Det har Uber forsømt, og de hyrer FORTSAT vognmænd til at køre for tjenesten, på trods af, at så sent som i dag blev 5 ubervognmænd yderligere dømt i byretten. Hvad skal vi så mene om DEN adfærd, hr. Cand Jur? Nu ved vi det er ulovligt, domme er faldet! Men med denne pointe, kan jeg ved udlede, at også den taxichauffør der i 111 dage udførte ellers lovlige taxiture i en godkendt taxi, men med et udløbet førerkort, således også skal have annulleret den straf han og hans vognmand blev idømt ved byretten på Frederiksberg på 648.000 kroner. Det må vel være den logiske følge af din vildfarelse her. Og Uber chauffører som murbrækkere for ny taxilov!! Jeg har kun et at sige, sæt dig mere ind i tingene, og du vil vide mere end dit gæt. Længe før Uber ankom, var der vidtgående forslag, betænkninger om en revurdering af taxiloven, bl.a. nedskrevet af Persontransportudvalget, og i den betænkning findes næsten fuldkommen et oplæg til ny (og tiltrængt fornyelse af) taxiloven. Branchen har længe før Uber, presset på for en fornyelse af loven, men det gør altså ikke dem til murbrækkere, eller hvordan? Næ, for at blive i dit Matador-terminologi, så er der kun en vej her efter start. Det er felt nummer 13, Ryk i fængsel. Gå direkte i fængsel. Selv om De passerer domhuset modtager de ikke deres uretmæssige belønning. (Lettere omskrevet). Uberchaufførerne burde have været standset langt langt tidligere end tilfældet var, så Uber ikke havde haft held til at få lokket så mange i fælden, det er sagen her. Det bør Uber straffes hårdt for, for det er her misbruget af de mange chauffører har sit udspring.

 3. Du kommer meget langt omkring i dine ret vidtløftige postulater.
  Det er måske naturligt, da jeg kan forstå, at du selv arbejder i den traditionelle taxabranche.
  Men prøv nu lige at lade være med instinktreaktionen og overvej om ikke Ubers teknik er meget, meget smartere end den traditionelle.
  Og om ikke nogle fornuftige overgangsregler til total liberalisering havde været bedre for alle.

 4. Du har da fuldstændig ret i, at jeg OGSÅ bør skrive et opslag om de meget hårde domme, som taxachauffører og vognmænd udsættes for, hvis de begår beskedne overtrædelser af reglerne. (Hvis jeg ikke var så mild og blid, som det nu er min natur at være, så ville jeg nok kalde straffene grotesk, vanvittige og absurde. Men jeg har det bedst i det rolige hjørne.)
  Jeg skal nok skrive opslaget, hvis du kan skaffe mig en kopi af dommen.
  Du har også en pointe om, at Uber selv bør friholde sine chauffører for det ansvar, som de er løbet ind i. Og om at retstilstanden kunne have være afklaret hurtigere.
  Om dine øvrige synspunkter bliver vi nok ikke enige, navnlig ikke i vurderingen af indholdet af persontransportudvalgets betænkning.

 5. Dine indlæg bekræfter for mig mine fordomme mod rigtigt mange jurister……i lever simpelthen i en helt anden verden…som jurist burde du uanset hvad acceptere lovens bogstav… den teknologi du hylder hos Uber, har reelt eksisteret i 20 år…lige med undtagelsen af betalingsmodulet, som er kommet med de første webshops…de dele der har kunnet implementeres i taxier iht. til den gældende lovgivning =flådestyring via GPS, onlinebestilling mm. via APPs har i årevis FØR Uber eksisteret i DK, men Geografisk relateret til de enkelte kommuners taxidækningsområde….herudover er jeg forundret over din manglende indsigt i Taxabranchen, ofr UDENFOR København, køres der blinde,Autister,Demente,Kørestolsbrugere,spastisk lammede, og specielskolebørn… helt generelt…60% af DKs handicapbefordring sker via TAXA…., som udover egne udbud, assisterer FLEXtrafik dagligt på 1000 vis af ture…alle disse ture med ovenstående borgere er du meget velkommen til at styre via en App Jeg tvivler dog på at det vil virke, da der netop med dette klientel kræves en del personlige oplysninger om assistancens omfang etc…og det sker via centralerne, der telefonisk, og via udbudsmateriale fra kommunerne bearbejder dette, således at ex..autister mfl. køres af kendte chauffører mm….såfremt man så lader ex UBER køre kunder fredag/lørdag aften/nat som de jo typisk ville gøre i udkantsbyer = (de lavest hængende frugter) stjæler de dermed det økonomiske grundlag for vognmænd, som har denne omsætning med i deres estimater på drift af køretøjet til både handicapdelen, og den almindelige taxadel, som i alle byer udenfor KBH, Århus,Ålborg,Odense mfl…er et minimum til hverdag, og attraktiv fred/lørd Aften/nat….dermed ville skatten skulle stige, for at tilgodese den manglende økonomi.. til handicapdriften….altså op med skatten for at få billig kørsel i DK…..når det så samtidigt i taxaloven klart er defineret at det er ulovligt, er jeg helt uforstående overfor hvorledes du kan kalde Ulovlig kørsel, med skattefri betaling (hvis du er i tvivl burde du læse om cvr.nr, og branchekoder, der er nødvendig for tilmelding til skat)bedrevet af folk der indtil videre bevisligt for ca. 50 % af de dømtes vedkommende i forvejen har snabelen i den store fælleskasse, for uretfærdig ????? herudover forskriver taxaloven, at et bestillingskontor SKAL være godkendt af den enkelte kommunes taxinævn ??? hvem har godkendt UBER ??? fildeling af musik og programmer er da også smart…men synes du de dømte i sådanne sager er uretfærdigt behandlet`?? jeg kan sælge gin tonics foran natklubber og diskoteker MEGET billigere end dem,sælge mad fra gadekøkken uden godkendelse etc. det er jo ikke raketvidenskab (JBO citat) men det gør jeg IKKE…netop fordi dette marked også er reguleret, som fiskeri, Landbrug, byggeri, fødevareproduktion mm… det var da også nemmere at lade gadens parlament klare de juridiske tvister der opstår hist og pist ikke ???…det er da ALT for besværligt med de gammeldags retssager med alt det papir, >tilsigelser, der skal forkyndes personligt, underskriftsægthed mm, som forhindrer fuld digitalisering i retsvæsenet…så hvis vi blot skal tænke smart i en fart, hvad skal vi så med din uddannelse ??

 6. Flittig er du jo, også mere end jeg orker at svare på.
  Men jeg bemærker, at du – ligesom et par af de andre kommentatorer – skriver temmelig meget om skat.
  Det kan da godt undre mig, når jeg i mit indlæg udtrykkeligt har skrevet, at den gruppe Uber-chauffører, som har snydt i skat, skal have de tæv, som det nu koster.
  I det omfang, der er begået socialt bedrageri, så må nøjagtig det samme gælde.
  Din hovedbemærkning er dog, at jeg som jurist ubetinget burde acceptere lovens bogstav. Hvis jeg nu skulle tage dig bogstaveligt, så ville det betyde, at jeg aldrig skulle overveje, om lovene kan blive bedre. Og hvis alle jurister havde gjort det, så havde vi eksempelvis stadig haft dødsstraf for homoseksualitet – eksekveret ved afbrænding på et bål. Det ville vist for alvor være at leve i en anden verden.
  Så juristens rolle er OGSÅ at være kritisk overfor loven, navnlig når loven er forældet.
  Dit synspunkt om, at vi almindelige taxakunder skal have fornøjelsen af at betale overpriser, for at kommunerne skal kunne slippe billigere, kan jeg naturligvis ikke dele. Det virker i øvrigt ligesom som en ekstraskat på taxabrugere. Ville du mene, at det var rimeligt at lægge X % i "tillæg for tilskud til kommunale taxature" oveni prisen? Nej, vel.
  Jeg kan godt forstå, at I vil beholde de lukrative dele af forretningen for jer selv, men den slags monopoler er jo bare en anden måde at snyde kunderne på. Som taxabruger vil jeg køre mest muligt til den bedste pris.
  Og I skal ikke have lov til at bruge loven til at flå mig, bare fordi jeg har været i byen en fredag.
  Dine synspunkter om juriststanden kan jeg kun dele. Lad os endelig få rusket op i den.

 7. Det er altid det samme svar der kommer…. Postulater.. NOPE 28 måneders dokumentation på området. Undercover arbejde bag ubers mure. Søren Pind gjorde det klart på et af sine sidste samråd at han godt var klar over at bestemte grupper legede "vognmænd" og sendte bla immigranter ud for at lave penge under kummerlige forhold.

  Så det bliver igen herfra en stort "du har ingen indsigt i hvad uber lavet overhovedet"

  Ubers smarte platform kanalisere penge ud af Danmark og alle andre lande. Platformen lokker de mennesker ind på det under slaveligende forhold arbejder penge ulovligt ind til dem.

  Ubers teknik?? En mobil der koster 25 % minimum af omsætningen at have i sin bil?? Hvorfor?? En mobil der kan flyttes rundt i alle mulige biler til alle mulige chauffører… Bemærk her at vi har være chauffører for uber og ved lige præcis hvordan der snydes. Alt dette materiale ligger hos anklager.

  Total liberalisering viser igen at du intet forstand har på det her. I Sverige, Holland og Irland blev dette træk udført for 20 år siden og dette har været en total fiasko alle 3 steder.

  I Sverige har staten mistet min 50 milliarder kroner i skat…

  I Irland er ser 17.000 taxaer til hvad der svarer til Region Hovedstad. Vi er 1900 taxer her i RH og arbejder 270 timer om måneden for at holde mad på bordet.

  I både Irland og Sverige er der ingen taxaer uden for de store byer.

  Vi er i branchen så friske på nye tiltag med teknikken har vi styr på.. Lige nu er den indrettet efter gældende regler for erhvervsmæssig befordring og når den nye lov træder i kræft så bliver mulighedene endnu bedre.

  Og prøv så at følg med i byrettens domme over uber chauffører… Her ses det nemlig tydeligt at uber udnytter folk uden engelsk eller dansk kundskaber.

  Har du så lidt ekstra tid så prøv at se at uber på verdens plan benytter sig af samme tak tik alle steder.

  Men du ser hellere folk der snyder samfundet for offentlige ydelser drøne rundt og sende penge i skattely alt imens de stikker så mange af deres egne lige i lommen..

  Uber er 200 % selvforskyldt i at den nye taxa lov ikke giver dem mulighed for at lege will West..

 8. Så fordi regeringen ønsker noget (taxikørsel i private biler) der Ikke er flertal for i Folketinget, skal dem der har brudt loven indtil nu benådes? Hvordan hænger det sammen?

 9. Skal vi ikke lige holde os indenfor landets grænser. Det er der både du og jeg kører mest.
  Og lad os lige holde skattesnyd og socialt bedrageri ude – eller lad i hvert fald være med at postulere, at jeg går ind for det. For i så fald har du jo ikke læst mit opslag.
  Og fortæl mig så lige, hvilken procentdel af omsætningen chafføren i en tradtionel taxa får i løn? Samt hvor stor omkostningen er til bestillingskontor?

 10. Eftersom du ønsker en benådning af disse kriminelle der netop også laver socialt bedrageri og forsikring svindel så er det en naturlig tilgang til dette og derfor ikke et postulat.

  At jeg nævner resten af verden er ganske enkelt fordi uber benytter sig af samme mønster overalt.

  Jeg kan oplyse dig om at der alene i dag mandag er yderligere 5 i byretten og så når vi op over 40 dømte… 2 med danske navne.

  Jeg kan fortælle at en chauffør afregnes 62.5% inkl feriepenge hvis vognmanden følger overenskomsten.

  Jeg har et afkast på 8% hvis en chauffør kører for mig og kører jeg selv så er afkastet 33%

  Min central skal have ca 8% i kommission af min omsætning. Af dem får jeg 24 timers service året rundt. Samt en administrativ hjælp til konto og kreditkort kørsel.

  Så jeg ligger som lovlig taxa langt under Ubers min 25% for lån af en mobil og med et kontor ser går hjem kl 17 og har lukket i weekender…

Lukket for kommentarer.